2019 rok – czy zostały wprowadzone zmiany podstaw prawnych prowadzenia PKZP ?

 

Chcielibyśmy Państwa uspokoić - zmian w rozporządzeniu na którym opiera się działalność Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych nie wprowadzono.

Wciąż obowiązującym przepisem prawnym jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.1992.100.502).

Potwierdzamy powyższe ze względu na powstałe w śród Kas zamieszanie, jakoby rozporządzenie to zostało uchylone. W niektórych produktach pomocy prawnej on-line nawet renomowanych firm prawniczych takie błędy zaistniały. Jak się od nich dowiadujemy – błędy są już wyeliminowane.

Jako firma CASCO Sp. z o.o. radzimy zawsze traktować priorytetowo wydawnictwa publiczne. W Internetowym Systemie Aktów Prawnych – prowadzonym na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozważane rozporządzenie miało i ma statut „obowiązujący”. Sprawdź tutaj >>>

Od 01 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Zmieniło się także brzmienie artykułu 39 dotyczącego Kas Zapomogowo-pożyczkowych, ale nie wpływa ono na wspomniane powyżej rozporządzenie dotyczące Kas.

Stara ustawa nie została uchylona lecz została jedynie zmieniona. W dalszym ciągu, jeżeli chcemy powołać się na ustawę o związkach zawodowych to przywołujemy „Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (z późniejszymi zmianami)”.

W ustawie o związkach zawodowych zmieniły się między innymi, częściowo, zapisy o PKZP.

Art.39.

Stare brzmienie:

1. W zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.

Nowe brzmienie:

1. U pracodawców pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.

 Zmiany związane są z definicją Zakładu pracy i pracodawcy. Nie wpływa to na obowiązywanie rozporządzenia z 19 grudnia 1992 o PKZP.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ