PKZP może wypłacać zapomogi swoim członkom w miarę własnych możliwości finansowych. W tym celu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502), należy wydzielić fundusz zapomogowy.

Fundusz powstaje z odpisów z funduszu rezerwowego oraz dobrowolnych wpłat członków i innych wpłat określonych w statucie. Zgromadzone środki przeznaczane są na udzielanie zapomóg członkom PKZP w razie szczególnych wypadków losowych. Przykładem dobrowolnych wpłat członków może być comiesięczne dodatkowe potrącenie określonej kwoty np. 2zł na fundusz zapomogowy, dzięki takiemu zapisowi w statucie fundusz ten ma zapewnione bieżące finansowanie. Potrącenie dokonywane jest łącznie z potrąceniem kwoty wkładów i w tym przypadku pracownik również musi wyrazić na to zgodę w formie pisemnej.

Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego członkom kasy powinny być określone w statucie. W szczególności powinny zostać określone sytuacje, które uprawniają do pomocy oraz kwoty świadczeń, dzięki takim zapisom zwiększa się przejrzystość prowadzonej gospodarki finansowej.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ