w jakim banku prowadzicie konta PKZP?

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

Gt_
Posty: 204
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: w jakim banku prowadzicie konta PKZP?

Post autor: Gt_ »

mśk pisze: 14 cze 2022, o 11:29

Zapisy zostały i ja nadal nie wiem skąd brać pieniądze na koszty bankowe. Nie wiem czy mogę pobierać opłatę od udzielonej pożyczki.
Opłat za usługi pobierać nie wolno. Ale na szczęście pojawiły się dwa zapisy dopuszczające "dolanie do dziury" tj. stworzenie dodatkowych funduszy.
Ust. o KZP:

Art. 21. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
7) ustalanie sposobu tworzenia i podziału funduszy, o których mowa w art. 30 pkt 4;

Art. 30. Na środki finansowe KZP składają się następujące fundusze:
1) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy;
2) fundusz rezerwowy;
3) fundusz zapomogowy;
4) inne fundusze, o ile są przewidziane w statucie KZP.
A zatem:
1. Tworzymy fundusz np. OBROTOWY
2. Wpisujemy go w STATUT oraz ustalamy
- skąd się tam biorą pieniądze:
- np. z dodatkowej obowiązkowej rocznej składki
- np. z przeksięgowania równowartości minimalnej miesięcznej składki członkowskiej (np. 20 zł) w dniu poprzedzającym dzień bilansowy,
czyli 30.12, z konta członkowskiego funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego na konto funduszu obrotowego itd.
- że pieniądze zaliczone na poczet tego konta są bezzwrotne i służą pokryciu wydatków dotyczących
- np. sfiansnowania wydatków koniecznych, których zakres nie obejmuje umowa z pracodawcą
- np. zrefundowaniu kosztów dostarczenia zaświadczenia o niekaralności przez członków komisji rewizyjnej i członków zarządu
- np. zrefinansowaniu lub zastąpieniu wydatków funduszu rezerwowego na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego
3. O wydatkowaniu środków (lub przeksięgowaniach) decyduje zarząd (zgodnie ze swymi zwykłymi kompetencjami)
4. Zobowiązujemy zarząd do corocznego odrębnego, jakościowego i ilościowego rozliczenia wszystkich kwot uzyskanych i wydatkowanych na tym funduszu na pozimie wydatku jednostkowego:
- np. 100 członków x 20 zł = 2000 zł
- np. zakup podpisu kwalifkowanego - 150 zł np. 6 czł. z i kr = -900 zł
5. Co się dzieje z pieniędzmi na koniec roku w bilansie rocznym
- np. kwota powyżej 1.000 zł jest przeksięgowywana w dniu 31.12 na f. rezerwowy.

Powodzenia!
ODPOWIEDZ