zapytanie

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

Ula50
Posty: 10
Rejestracja: 27 lis 2015, o 08:46

zapytanie

Post autor: Ula50 »

Proszę o odpowiedz - jestem księgową Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w której Zarząd liczy 5 członków.Od 3 miesięcy przewodniczący zachorował i nie będzie mógł wrócić do pracy.W związku z tą sytuacją moje pytanie czy zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego, czy robimy wybory uzupełniające?
Gt_
Posty: 129
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: zapytanie

Post autor: Gt_ »

Witam,

Do zarządu i komisji rewizyjnej wybiera się... CZŁONKÓW. Zaś spośród siebie CZŁONKOWIE ZARZĄDU czy CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ wybierają przewodniczącego i ew. inne osoby przewidziane przez statut albo zależne od potrzeby danej chwili (np. osoba ds. wdrożenia RODO, zespół negocjacyjny z dyrekcją itd.). Nie ma potrzeby przeprowadzać wyborów.
Ponieważ dla ważności uchwały zapadają większością głosów i może się zdarzyć, że na przeciwko siebie stanie ta sama liczba osób, to w takim przypadku wybrać osobę p.o. przewodniczącego, który przy okazji, w czasie nieobecności przewodniczącego będzie wypełniała jego zadania. Zwyczajowo jest to sekretarz, ale nie ma na to przepisów.

Zresztą funkcje czy role (nieważne jak to nazwiemy) w PKZP są umowne, bo nie idą za nimi żadne enumeratywne kompetencje, uprawnienia czy obowiązki. Zależą bardziej od tradycji danej kasy niż przepisów, które oczywiście kiedyś dość szczegółowo rozróżniały pełnione role, ale od lat sześćdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych wraz z przemianami gospodarczymi były uchylane.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej istotnej sytuacji tj. podpis pod sprawozdaniem WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ i OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA.
W przypadku uzasadnionej niemożności złożenia podpisu należy dołączyć do sprawozdania dokumentację potwierdzającą tę niemożność (np. zwolnienie lekarskie, dokument kwarantanny itd.), a na sprawozdaniu obok nazwiska zapisać, że nie podpisu nie złożono (nie mogą zostać puste, niepodpisane miejsca, gdyż taki dokument jest nieważny). Oczywiście jeśli istnieje szansa na podpisanie w późniejszym terminie, a przed terminem ustawowym to czekamy z przyjęciem sprawozdania do ostatniej chwili - dokumentując CAŁY okres.

Powodzenia_
Ula50
Posty: 10
Rejestracja: 27 lis 2015, o 08:46

Re: zapytanie

Post autor: Ula50 »

W maju planujemy zorganizować Walne Zebranie delegatów członków Kasy.
W związku z tym moje pytania.
1.Czy statut powinien być już dostosowany do ustawy o kasach zapomogowych ?
2.W obecnym statucie nie mamy wpisu o organizacji walnych zebrań w trybie webinarium,należy przegłosować , aby móc w przyszłości organizować.
3.W zeszłym roku zachorował przewodniczący Zarządu, nie zorganizowano Zebrania Walnego czy w tym roku na Walnym przedstawiamy sprawozdania finansowe z dwóch lat .
4.Czy można przeprowadzić wybory uzupełniające do Zarządu, ponieważ choroba przewodniczącego uniemożliwia powrót do pracy.
Gt_
Posty: 129
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: zapytanie

Post autor: Gt_ »

AD 0 - na razie, na maj, to można sobie tylko POPLANOWAĆ walne - bo czy się odbędzie to będzie zależało od tego czy nadal będzie obowiązywał stan epidemii. :-)
Jeśli tak - to nie wolno zorganizować walnego zebrania!

AD 1 - NIE - ustawa nie weszła nawet na drogę sejmowej legislacji - jest w uzgodnieniach przedsejmowych. Może się okazać, że nie zostanie uchwalona w tej kadencji, a przepisy tam zawarte są sprzeczne z obowiązującymi obecnie.

AD 2 - TAK - jeśli chcemy procedować walne ZAOCZNIE, HYBRYDOWO, ZDALNIE lub KORESPONDENCYJNIE itd. określony tryb trzeba opisać stosowną procedurą w statucie lub specjalnej uchwale Walnego Zebrania, po wcześniejszej zmianie statutu, która będzie to umożliwiała.

AD 3 - TAK - należy zatwierdzić niezatwierdzone sprawozdania finansowe w PIERWSZYM możliwym terminie, a w przypadku, gdy odtwarzamy dokumentację np. po pożarze, zaginięciu to bezzwłocznie po zakończeniu prac, uzasadniając spóźniony termin.

AD 4. - TAK - jeśli statut przewiduje taką możliwość. W niektórych KZP jest np. regulamin wyborów Z / KR opisany statutem lub uchwałą walnego zebrania, który umożliwia ich przeprowadzenie nawet w pandemii np. głosuje się poprzez "odwiedzenie" komisji wyborczej w określone dni - godziny oraz zagłosowanie. Komisja udostępnia kartę do głosowania i miejsce na złożenie podpisu na liście wyborczej (członków), potwierdzające odbiór karty, głosowanie może być tajnie, do urny wpada głos, a po zagłosowaniu przez wszystkich (lub po upłynięciu terminu na głosowanie) wyciąga się głosy, liczy i stwierdza, którzy z kandydatów zostali wybrani. W komisji najczęściej są przedstawiciele każdego z kandydatów, a sekretarzem i przewodniczącym osoby bezstronne np. od pracodawcy lub ze strony związków zawodowych. Wyniki i protokoły są jawne, podpisane przez wszystkich członków komisji wyborczej.

AD 4. - NIE - jeśli statut przewiduje wybory tylko podczas WZ.

Powodzenia Gt_
Ula50
Posty: 10
Rejestracja: 27 lis 2015, o 08:46

Statut

Post autor: Ula50 »

Przygotowujemy się do przeprowadzenia Walnego Zebrania w czasie gdy będzie to możliwe i dokonanie zmian w statucie.
moje pytanie brzmi:
czy w związku z wejściem w życie od 01. 01 2019 roku zmian ustawy o związkach zawodowych z dnia 23.05.1991.Pierwsza polega na tym, iż kasy zapomogowo pożyczkowe będą tworzone nie w zakładach pracy jak ma to miejsce obecnie, ale u pracodawców.Druga zmiana na odstąpieniu od określenia kas zapomogowo pożyczkowych mianem kas pracowniczych. Trzecia zmiana na otworzeniu członkostwa w kasie na osoby wykonujące pracę zarobkową.
czy te zmiany powodują ze muszę dokonać zmian w nazwie kasy usuwając pracownicza oraz zmian w statucie zastępując słowa zakład pracy na pracodawcę ,pracownik na osobę wykonującą pracę zarobkową.
Gt_
Posty: 129
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: zapytanie

Post autor: Gt_ »

czy te zmiany powodują ze muszę dokonać zmian w nazwie kasy usuwając pracownicza oraz zmian w statucie zastępując słowa zakład pracy na pracodawcę ,pracownik na osobę wykonującą pracę zarobkową.
- nazwy zmieniać nie trzeba(choć można), nie ma takiego zalecenia, gdyż nie został zmieniony lub uchylony akt wykonawczy tj. Rozporządzenie, a ono mówi o PKZP, a nie KZP, zakładzie pracy, czy pracodawniku i choć nazwa generalna typu organizacji uległa zmianie z dotychczasowych Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe na Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - to idnywidualne nazwy organizacji zgodnie z kodeksem cywilnym oraz przepisami rozporządzenia, mogą zawierać również inne określenia w tym te "historyczne" słowo słowo typu "pracownicza" :-)

- słowa pracownik na osobę wykonującą pracę za wynagrodzeniem w statutach czy innych dokuemntach również zmieniać nie trzeba [/i](choć również można), bo zmiana słowa "pracownik" zmieniła jej definicję w ustawie więc, jej dalsze stosowanie odnosić się również będzie zarówno do wszystkich osób wykonujących pracę za wynagrodzeniem itd. jak i do dotychczasowych pracowników. (rozszerzenie znaczenia pojęciowego). I tutaj znowu akt wykonawczy nie uległ zmianie.

Ostatnia uwaga - skoro kasy nie są już "zakładowe" tylko "pracodawcze" to kasa zawiązana u kilku pracodawców to...
Międzypracodawcza Odkładawcza Kasa Pożyczkowo-Zapomogowa
- cytując autora, który zawsze uważał, że funkcje pożyczkowe dominują na zapomogowymi, zaś nad nimi jeszcze inflacyjna strata spowodowana nieoprocentowanym lokowaniem środków (odkładaniem na zaś) ;-)

powodzenia

Gt_
mietek
Posty: 1
Rejestracja: 17 cze 2021, o 06:44

Re: zapytanie

Post autor: mietek »

Czy komisja likwidacyjna PKZP ma się składać z członków kasy czy nie koniecznie. Kto może obsłużyć zwrot wkładów podczas likwidacji Kasy?
Ula50
Posty: 10
Rejestracja: 27 lis 2015, o 08:46

Re: zapytanie

Post autor: Ula50 »

Walne zebranie członków KZP podejmuje uchwałę o likwidacji KZP i określa skład Komisji Likwidacyjnej oraz przeznaczenie środków pozostałych na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.
Gt_
Posty: 129
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: zapytanie

Post autor: Gt_ »

W komisji likwidacyjnej (KL) mogą zasiadać jedynie członkowie KZP!!
KL - nie przyjmuje i nie skreśla członków indywidualnie (wyjątek stanowi śmierć członka), pozostali członkowie skreśleni są dopiero uchwałą WZ zatwierdzającą zakończenie likwidacji, zatwierdzenia sprawozdania końcowego od KL i rozwiązanie organizacji.
Proszę pamiętać, że komisja likwidacyjna NADAL podlega pod Walne Zebranie !!! Ew. zmian w składzie może dokonać WZ. A jeśli np. kończy się rok obrotowy (koniec roku kalendarzowego) nim nastąpi likwidacji KZP - KL (wraz z księgową) musi sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe oraz zwołać WZ w celu jego zatwierdzenia.
Księgowa nie może być członkiem KL!!
ODPOWIEDZ