Przykłady księgowań

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

Anka
Posty: 8
Rejestracja: 24 mar 2015, o 14:29

Re: Przykłady księgowań

Post autor: Anka »

według zapisów art. 17. [Zakres prowadzenia kont ksiąg pomocniczych] ustawy o rachunkowości:
1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
2) rozrachunków z kontrahentami;
3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia;
4) operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych);
5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych);
6) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów;
7) operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.

Analitykę prowadzę do konta rozrachunkowego 234 (pożyczki i spłaty) i konta 800 fundusz oszczędnościowy (wkłady i ich zwrot).
Na koncie 810 fundusz rezerwowy ujmuję wpłaty wpisowego, które są powiązane z kartoteką członka KZP.
ODPOWIEDZ