Umowa pożyczki

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

Tek6
Posty: 3
Rejestracja: 7 kwie 2022, o 15:33

Umowa pożyczki

Post autor: Tek6 »

Dzień dobry,

na szkoleniu z KZP pojawił się krótki komentarz odnośnie tego, że jeżeli członek KZP bierze pożyczkę do wysokości swoich wkładów to de facto nie jest to pożyczka, ponieważ korzysta on wyłącznie ze swoich własnych pieniędzy zgromadzonych w Kasie (o ile dobrze zostało to zrozumiane :mrgreen: ).

Wprowadziło to małe zamieszanie odnośnie zawierania umów pożyczki z członkami KZP - czy powinny one dalej być zawierane przy każdej pożyczce niezależnie od tego, w jakiej są one wysokości (do wysokości wkładów lub powyżej - obecność poręczycieli), czy też raczej takie pożyczki do wysokości wkładów są pożyczkami jedynie z nazwy i nie trzeba/nie powinno zawierać się umowy pożyczki z członkiem KZP?
Gt_
Posty: 204
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Umowa pożyczki

Post autor: Gt_ »

Tak - za każdym razem są to pożyczki, choć jakbyśmy popatrzyli na definicję POŻYCZKI z KC to...
Pożyczka
Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Art. 721. Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Art. 722. Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.
Więc, skoro pieniądze są "przenoszone na właśność biorącego" trudno to odnościć, do sytuacji, gdy to jego własne pieniądze są na niego w ramach pożyczki przenoszone. Właściwie... :mrgreen: (oczywiście formalnie jest to pożyczka :-) - gdyż tak na prawdę członek deponując pieniądze, korzysta z jednej usługi świadczonej przez KZP (warunki deponowania odpowiadajom tym, gdybyśmy przekazali je w użyczenie do bezpłatnego użytkowania przez tę organizację), natomiast pożyczając od KZP pieniądze - korzysta z drugiej usłgi - również dokładnie określonej i realizowanej przez KZP). :ugeek:

Ale ponieważ KC przewiduje rozliczenie takich zobowiązań to np. nie można odmówić członkowi spłaty części lub całości jego długu z wierzytelności tj. wpłaconych wkładów - a właśnie taką sytuację mamy w relacji zadłużonego członka posiadającego wkład (wierzytelność) przekraczającą zadłużenie (pożyczkę).
Znów KC:
Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do
wysokości wierzytelności niższej.
:geek:
Ostatnio zmieniony 8 lip 2022, o 14:04 przez Gt_, łącznie zmieniany 3 razy.
Gt_
Posty: 204
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Umowa pożyczki

Post autor: Gt_ »

Przy tym wątku dodam jeszcze jeden element, który budzi bardzo dużo kontrowersji - UMOWA POŻYCZKI.

Zgodnie z KC - jeśli kwota przekracza 1000 zł musi zostać sporządzona w formie dokumentowej.
Zgodnie z ustawą o KZP - ma zostać sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

- CO TO ZNACZY?? :?:

Forma pisemna umowy --> literowy lub literowo-graficzny zapis treści na kartce papieru, pergaminie, wyryty na drzewie, odlany w złocie, sporządzony w określonej liczbie egzemplarzy, zawierający, miejsce, datę, strony, przedmiot, cel, podstawy lub ramy prawne, warunki wykonania, zmiany lub rezygnacji z wykonania, dane adresowe (siedziba, adres zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), zgody, poręczenia, zapisy i warunki zastrzegające oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wymienionych w umowie stron (w przypadku osoby fizycznej podpis własny lub osoby uprawnionej przez osobę fizyczną będącą stroną do reprezentowania lub/i zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentanta (najczęściej w formie upoważnienia notarialnego) - zawierany samoistnie bądź przed sądami lub instytucjami lub osobami uprawnionymi (np. notariuszem, asesorem, mediatorem, konsulem itd.)

Forma elektroniczna ====nie równa się==== forma pisemna ====nie równa się==== forma dokumentowa

Warunki zawarcia umowy elektronicznej są inne niż zawarcia umowy pisemnej i inne niż zawarcia umowy dokumentowej i trudno je porównywać.
To nie to samo oglądać transmisję wideo z samochodu, a jechać samochodem - choć widok może być doładnie taki sam.

Np. Nie będzie umową w formie dokumentowej umowa pożyczki udzielonej Kowalskiemu, jeśli przelew pożyczki zostanie wykonany z konta pracodawcy, a nie z konta KZP, albo na konto osoby, która nie jest pożyczkobiorcą, a tylko został wskazany rachunek osobisty np. jego małżonki, a nie konto Kowalskiego. Albo jeśli umowę taką sporządzimy w edytorze tekstu i wyślemy Kowalskiemu do wydrukowania i podpisania.
Albo jeśli treść wniosku nie zgadza się z treścią uchwały o przyznaniu pożyczki - wnioskował o 3.000 zł dostał 2.500 zł itd.

Umowa może zawierać wady, niektóre z nich będą powodowały brak skuteczności ich zapisów lub prawo do podważenia jej w całości. To, z czym mamy do czynienia najczęściej w KZP to właśnie uproszczenia powodujące "wadliwą" umowę, i nadmiarowo przetwarzane dane osobe na wniosku o pożyczkę. W efekcie UMOWA, nie jest sporządzona zgodnie z żadną z 3 form, a "za wniosek" na gruncie współczesnych przpisów i interpretacji KZP mogłoby zostać pozwane do UODO o niezłe odszkodowanie.

Na razie tyle. Powodzenia!
Tek6
Posty: 3
Rejestracja: 7 kwie 2022, o 15:33

Re: Umowa pożyczki

Post autor: Tek6 »

Bardzo dziękuję za tak wnikliwe odpowiedzi w obydwu tematach, rozwiały dużo wątpliwości :D

Co do umowy pożyczki, przy okazji "liftingu" wniosków w KZP i szukaniu inspiracji natrafiliśmy na wniosek z innej KZP który zawiera zapis, że decyzja Zarządu wraz z wypłatą pożyczki stanowią umowę pomiędzy wnioskodawcą a KZP. Ale domyślam się, że nawet ujęcie takiej formułki na wniosku nie zastępuje osobnego dokumentu jaką jest umowa pożyczki?
Gt_
Posty: 204
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Umowa pożyczki

Post autor: Gt_ »

Tek6 pisze: 8 lip 2022, o 14:26 Bardzo dziękuję za tak wnikliwe odpowiedzi w obydwu tematach, rozwiały dużo wątpliwości :D

Co do umowy pożyczki, przy okazji "liftingu" wniosków w KZP i szukaniu inspiracji natrafiliśmy na wniosek z innej KZP który zawiera zapis, że decyzja Zarządu wraz z wypłatą pożyczki stanowią umowę pomiędzy wnioskodawcą a KZP. Ale domyślam się, że nawet ujęcie takiej formułki na wniosku nie zastępuje osobnego dokumentu jaką jest umowa pożyczki?
Tak najczęściej w praktyce wygląda forma dokumentowa umowy pożyczki. Może tak być.

Należy jednak pamiętać, by się nie pojawiły NIEŚCISŁOŚCI typu:
- podpisany wniosek został przesłany pocztą (nie możemy zweryfikować nadawcy, podpis mógł zostać sfałszowany)
- poręczenia nie zostały udzielone "na piśmie" a tylko kliknięto ptaszka na zgodę w programie do obsługi pożyczek (brak udokumentowania poręczenia)
- numer rachunku płatniczego (lub bankowego), na który ma zostać wykonany przelew nie należy do wnioskodawcy (kto bieże pożyczkę - właściciel konta, w którego imieniu wniosek złożył wnioskodawca, czy wnioskodawca, który poprosił właściciela konta o udostępnienie swego rachunku??)
itd.
One dyskwalifikują przeprowadzone czynności i nie można ich uznać za DOKUMENTOWĄ FORMĘ UMOWY POŻYCZKI.
ODPOWIEDZ