zakup oprogramowania

Tutaj rozmawiamy o KZP.

Moderator: admin

kseniunia
Posty: 1
Rejestracja: 16 maja 2022, o 14:36

zakup oprogramowania

Post autor: kseniunia »

Witam. Proszę o podanie podstawy prawnej , która mówi o tym, że pracodawca powinien pokryć koszty zakupu oprogramowania do prowadzenia KZP?
Art.6.1 o KZP mówi, że "Pracodawca świadczy pomoc". Co w przypadku gdy główny księgowy pracodawcy nie wyraża zgody na zakup oprogramowania?
KZP nie stać na zakup programu z funduszu rezerwowego.
Gt_
Posty: 187
Rejestracja: 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: zakup oprogramowania

Post autor: Gt_ »

Jeśli pracodawcę nie stać na finansowanie praw pracowniczych to powinien ich nie zatrudniać :P :P :P :mrgreen: :lol:

To jest dość istotne i znamienne, że pracodawcy próbują odwrócić role.

To nie fanaberia KZP, że musi funkcjonować zgodnie z ustawami:
- o rachunkowości
- o ochronie danych osobowych
- o usługach płatniczych
- o ochronie osób i mienia
- o świadczeniu usług drogą elektroniczną
itd.

czy rozporządzeniami:
- RODO
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (wchodzące)
itd.

a to, że to pracodawcę kosztuje... - o tym Ustawodawca nie pomyślał... - tylko zapisał jak zapisał i zabronił KZP zarabiać na pokrywanie własnych kosztów w Ustawie o KZP:
Art. 9. 2. KZP nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Dalej, to czym KZP mogłaby pokryć swoje koszty, również zgodnie z ustawą o KZP art. 8.1 obciążył pracodawcę:
Art. 8.
(...)
5. Jeżeli umowa zawarta między pracodawcami nie stanowi inaczej:
1) koszty działania międzyzakładowej KZP, wynikające ze świadczonej przez pracodawcę pomocy określonej w art. 6 ust. 1, ponoszą pracodawcy, u których ona działa, proporcjonalnie do liczby członków międzyzakładowej KZP u każdego z tych pracodawców;

2) liczba członków międzyzakładowej KZP jest ustalana w pierwszym roku działalności według stanu na dzień jej utworzenia, a w kolejnych latach działalności według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
KZP - jest PRAWEM pracownika, takim samym, jak prawo do urlopu płatnego. "Czemu pracodwaca ma ponosić koszty wypoczynku pracownika, przecież to niedorzeczne, że żeby ten gałgan sobie leniuchował nad jeziorem... a ja żebym mu za to płacił jakby był w pracy. Nie mam na to pieniędzy! :evil: :evil: :evil: :twisted: " - a temu - bo to jest JEGO PRAWO, a pracodawcy OBOWIĄZEK.

Sformułowanie w ustawie o KZP art. 6.
Art. 6. 1. Pracodawca świadczy KZP pomoc w zakresie:
Jest zobowiązaniem nałożonym na pracodwacę przez ustawę. Takim samym jak zapewnienie badań okresowych, szkolenia BHP, czy przerw na spożycie posiłku.

Ustawodoawca zobowiązując pracodawcę do przeprowadzenia badań - nie narzucał, że mają być one zrobione w najdroższej lub najtańszej klinice w kraju, albo że przerwa ma być od 11:05 do 11:25. Więc, nie ma sensu oczekiwać, że będzie wymieniał programy komptuerowe, które ma praocdwaca dla KZP kupić - jeśli ktoś tak oczekiwał (SIC!) :ugeek: :geek:

To co pracodawca musi zapewnić to praktycznie pełną obsługę:
- administracyjną (w tym kancelaryjną dot. rozsyłania lub publikowania informacji)
- rachunkową (w tym opracowanie dokumentów dot. rachunkowości i sprawozdań)
- prawną (w tym opracowanie dokumentów np. statut czy zapewnienie zgodności z prawem)
- gotówkową (z transportem włącznie)

TO wiąże się z kosztami typu:
- lokal
- zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
- wyposażenia stanowiska pracy (biurko, krzesło, komputer, pogramy biurowe, Internet)
- wyposażenie w narzędzia umożliwiające wykonywania dedykowanych zadań (np. serwer, nośniki danych, program lub środkowisko obsługi dla KZP, środki autoryzacji bankowej, telefon, prenumeraty itd.)
- odpowiedniego przeszkolenia
- przeprowadzaniu badań okresowych
- zapewnienia zastępstwa na czas nieobecności
- posiadania ubezpieczenia OC na świadczone usługi (księgowe, prawne) - jeśli pracodawca obawia się, że jego pracownicy mogą swoim brakiem umiejętności wyrządzić szkodę. itd.
Bardzo typowy przykład: księgowością KZP zajmują się osoby naliczające płace - a co oni wiedzą o planie kont, o syntetycznej i analitycznej rachunkowości kontowej, o ustalaniu poziomu istotności w sprawozdaniu finansowym, o okresach sprawozdawczych, czy o sporządzaniu rachunku zysków i strat (...) - skoro NIGDY !! tego nie robiły. :mrgreen: :shock: :o

To czego pracodawca nie zapewnia to: :idea:
- wydatków na cele statutowe (pieniędzy na udzielanie pożyczek lub zapomóg)
- wydatków na pokrycie kosztów rachunku płatniczego (byłoby to sprzeczne z ustawą Prawo Bankowe, gdyż banki bez dodatkowych dokumentów, na podsatwie umowy i cennika, obciążają prowadzone przez siebie rachunki bezpośrednio na rzecz klientów. Dlatego ustawodawca MUSIAŁ dokonać przekewalifikowania tych kosztów z pracodawcy na KZP). Ale jeśli pracodawca chce, to również i te koszty może zrefinansować KZP.
- zwrotu kosztów związanych np. z dostarczeniem zaświadczenia o nie firgurowaniu w rejestrze osób skazanych - dla członków zarządu i komisji rewizyjnej (ale te koszty może zwrócić KZP z dodatkowych funduszy)
- kosztów zatrudnienia członków zarządu i komisji rewizyjnej - ich praca na rzecz KZP jest społeczna (nie może zatem być wykonynwana w godzinach pracy zawodowej) Można wykonywać ją w czasie godzin pracy zakładu pracy, jeśli zastosowano nienormowany czas pracy dla tych pracowników lub inną formę rozliczeniową, wtedy przyjmuje się, że godziny w których wykonują czynności na rzcz KZP zostaną odpracowane w innym czasie),
- kosztów diet realizowanych delegacji przez członków organów (zarządu, komisji rewizyjnej czy delegatów na WZD), których ani KZP ani pracodawca pokryć nie może bo dieta ma pokrywać utracone dochody, a tych praca społeczna w organach nie zapewnia. Mogą natomiast pokrywać same koszty dojazdu (pracodawca lub KZP).
- itd.
Praocdawco - nie myśl o tym co TOBIE daje KZP tylko co TY możesz dać KZP od siebie!!
Co dość istotne - dotychczas - pracodawcy nie liczyli ile ich KZP kosztuje i nie wydatkowano istotnych kwot na te organizacje. W efekcie trwają dziesiątki procesów o zwrot utraconego mienia człoków przez zaniedbanie ze strony pracoawcy. Gdy ustawa wymusiła uporządkowanie tych kwestii wielu praocdawców ZMUSZA KZP do LIKWIDACJI. To tak jakby zmusić do pracy na urlopie, albo nie opłacić ubezpieczenia społecznego!!!
Takie zachowanie jest nielegalne i nieetyczne. Zgodnie z ustawą o KZP:
Art. 21. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
(...)
8) podjęcie uchwały o likwidacji KZP;
A nie do PRACODWCY, ZWIĄZKU ZAWODOWEGO, czy nawet ZARZĄDU KZP.


Jeśli po podliczeniu - koszty osobwe i stanowiskowe są zbyt wysokie - zawsze można na rynku znaleźć alternatywę w postaci:
- zewnętrznego biura rachunkowego
- zewnętrznego podmiotu świadczącgo usługi IOD
- zewnętrznej kancelarii prawnej (umowa asysty)
- zewnętrznej firmy oferującej usługi administracyjno-informatyczne;
- zewnętrznej firmy prowadzącej usługi biurowe (zapewniającej: usułgi kancelarie, adres i biuro typu open-space w biurowcu), gdzie dodatkowo - gratis będzie można korzystać z sali konferencyjnej (np. na posiedzenia organów) czy z szybkiego Internetu.

Takie rozwiązanie - pozwala ustabilizować koszty na stałym poziomie i je przewidzieć, oddzielić i odpowiednipo zafakturować. A ponieważ stanowią KOSZT KWALIFIKOWANY i do VAT (jeśli ktoś jest) i do odpisu z podatku dochodowego osób prawnych (jako koszty uzyskania przychodu) - to sytuacja kosztów kas, zwłaszcza MIĘDZYZAKŁAODWYCH, staje się dosyć klarowna.Powodzenia

Gt_

PS. Odpowiadając na pytnie:
Co w przypadku gdy główny księgowy pracodawcy nie wyraża zgody na zakup oprogramowania?
- wysłać księgowego na szkolenie :-) :geek: :ugeek: :lol: :P :roll: 8-)
ODPOWIEDZ