OPŁATA BANKOWA OD NADWYŻKI W SALDZIE

Tutaj rozmawiamy o PKZP.

Moderator: admin

OPŁATA BANKOWA OD NADWYŻKI W SALDZIE

Postprzez anetaŻ » 26 lut 2021, o 11:11

Witam

Czy ktoś z Państwa został obciążony dodatkową opłatą bankową z tyt. nadwyżki w saldzie rachunku PKZP ? Taką opłatę pobrał nam bank na podstawie przeliczenia średniego salda dziennego przez 11 m-cy oraz salda końcowego na dzień 31.12.2020. Jeżeli saldo końcowe jest wyższe niż średnie dzienne to jest pobrana prowizja.
anetaŻ
 
Posty: 3
Dołączył(a): 3 cze 2020, o 07:00

Re: OPŁATA BANKOWA OD NADWYŻKI W SALDZIE

Postprzez Gt_ » 4 mar 2021, o 11:01

Witam,

Wiele banków zdecydowało się pobierać opłaty od wysokiego salda. Do tej pory było ono najczęściej indywidualnie negocjowane lub ich kwoty zależały od korzystania z innych usług bankowych. Np.

BANK PKO BP SA
(źródło:https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zmiana-taryfy-prowizji-i-oplat-bankowych-w-pko-banku-polskim-s-a-dla-klientow-rynku-korporacyjnego/#:~:text=Obni%C5%BCamy%20op%C5%82at%C4%99%20za%20utrzymywanie%20wysokiego,w%20stosunku%20do%20salda%20%C5%9Bredniorocznego.)

Od 1 stycznia 2021 roku:
Wprowadzamy stawkę taryfową dla miesięcznej opłaty za utrzymywanie wysokiego salda (opłata podstawowa i dodatkowa). Jej wartość będzie wynosić 0,04% a nie tak jak dotychczas - do negocjacji.


BANK PEKAO SA - Bankowość KORPORACYJNA

PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM, CZEKÓW W OBROCIE
ZAGRANICZNYM ORAZ RACHUNKÓW BANKÓW KRAJOWYCH POBIERANE PRZEZ BANK OD BANKÓW
KRAJOWYCH

RACHUNKI BANKÓW KRAJOWYCH (W WALUTACH OBCYCH)
Prowizja za saldo dodatnie 0,8% p.a.
Uwaga:
1. Prowizja jest naliczana od całości salda dodatniego rachunku, za każdy dzień
kalendarzowy.
2. Stawka prowizji za każdy dzień kalendarzowy wyliczana jest jako 1/360 wartości stawki
rocznej.
3. Prowizja jest pobierana do końca następnego miesiąca kalendarzowego za cały
poprzedni miesiąc

Dodatkowa miesięczna prowizja za wysokie saldo 0,05%
Uwaga:
1. Bank zastrzega sobie prawo obliczenia prowizji miesięcznej na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego i pobrania jej do końca następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Prowizja miesięczna jest pobierana w przypadku, gdy saldo na rachunku LORO klienta
na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego przekroczy średnią wartość salda na tym
rachunku wyliczoną za okres od 1 do 25 dnia kalendarzowego danego miesiąca.
3. Prowizja jest naliczana od nadwyżki salda na koniec miesiąca kalendarzowego ponad
średnią wartość salda za okres od 1 do 25 dnia kalendarzowego danego miesiąca.

Dodatkowa roczna prowizja za wysokie saldo 0,30%
Uwaga:
1. Bank zastrzega sobie prawo obliczenia prowizji rocznej na ostatni dzień każdego roku
kalendarzowego i pobrania jej do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.
2. Prowizja roczna jest pobierana w przypadku, gdy saldo na rachunku LORO klienta na
ostatni dzień roku kalendarzowego, przekroczy średnią wartość salda na tym rachunku
wyliczoną za okres od 1 stycznia do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
3. Prowizja jest naliczana od nadwyżki salda na koniec roku kalendarzowego ponad średnią
wartość salda za okres od 1 stycznia do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE
Prowizja za wysokie saldo* - rachunek bieżący, pomocniczy, powierniczy i zastrzeżony oraz rachunek lokaty terminowej w PLN, EUR, USD, CHF, DKK, CZK, NOK, JPY, SEK, HUF

Jeżeli średnia miesięczna z dziennych wartości określonego w pkt. 6 Indeksu (Ind) jest ujemna, to opłata za każdy dzień kalendarzowy wynosi:
(-Ind+KRO+KLP)/360
Jeżeli średnia miesięczna z dziennych wartości określonego w pkt. 6 Indeksu wynosi zero lub więcej, to opłata za każdy dzień kalendarzowy wynosi:
(KRO+KLP)/360

Uwaga:
1. Prowizja jest naliczana od łącznego salda na wszystkich rachunkach klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie, za każdy dzień kalendarzowy, w którym
łączne saldo jest równe lub wyższe od Progu Kwotowego dla danej waluty określonego w pkt. 6. Prowizja jest naliczana od całości salda rachunku.
2. Prowizja pobierana jest do 5 dnia roboczego następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc.
3. Koszt rezerwy obowiązkowej (KRO) odzwierciedla koszt Banku związany z obowiązkiem utrzymywania salda na odrębnym rachunku w NBP i jest obliczony jako STR*(SR-OR), gdzie:
STR – oznacza stopę rezerwy obowiązkowej, ustalaną przez NBP,
SR – oznacza stawkę WIBOR 1 M,
OR – oznacza stawkę oprocentowania rezerwy obowiązkowej w NBP.
4. Koszt lokowania nadwyżki płynności (KLP) odzwierciedla koszt Banku związany z koniecznością inwestowania całości lub części środków na rachunku w aktywa płynne oraz – w przypadku walut obcych - obligatoryjnym zabezpieczeniem pozycji walutowej Banku i wynosi:
 dla Klientów Finansowych**: 0,80%;
 dla pozostałych klientów: 0,30%.
5. Do naliczenia opłaty wykorzystuje się wartości STR, SR oraz OR z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego oraz Indeksy (Ind) z wszystkich dni publikacji
stawek z poprzedniego miesiąca kalendarzowego
6. Indeksy (Ind) i Progi Kwotowe dla poszczególnych walut określa poniższa tabela:
Waluta Indeks Próg Kwotowy
PLN Stopa depozytowa NBP 1 mln PLN
EUR €STR 100 000 EUR
USD SOFR 100 000 USD
CHF SARON 100 000 CHF
(...)


Aby uniknąć tego rodzaju opłaty należy przyjrzeć się, czy właściwie są planowane finanse KZP tj.
- czy właściwie dobrana jest kwota i liczba pożyczek (miesięcznie, rocznie) do zgromadzonych środków; (najczęściej pożyczki są zaniżone)
- czy właściwie prowadzona jest polityka zapomogowa; (najczęściej, pomimo wysokiego salda na funduszu rezerwowym i zdolności kasy do świadczeń zapomogi nie są udzielane wcale),
- czy właściwie dywersyfikujemy środki pomiędzy bankami z różnych grup kapitałowych;
- czy wyliczenia opłaty zależą od sposobu realizowania transakcji w określonych okresach w miesiącu (np. 1-26 - brak transakcji, 27-30 - wszystkie transakcje)
- czy nie należałoby renegocjować umowy z bankiem lub zmienić RODZAJ prowadzonego rachunku w obrębie tego samego banku.

Piszcie o swoich sukcesach - Powodzenia!
Gt_
 
Posty: 100
Dołączył(a): 22 lut 2019, o 07:16
Lokalizacja: Kraków


Powrót do Wszystko o PKZP

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości