Regulamin korzystania z forum PKZP

O naszym forum, czyli w jakim celu działamy.

Moderator: admin

admin
Administrator
Posty: 84
Rejestracja: 30 kwie 2013, o 13:33

Regulamin korzystania z forum PKZP

Post autor: admin »

Regulamin korzystania z forum PKZP http://pkzp.com.pl/forum/ obowiązujący od 15 lutego 2021 r.

Właścicielem forum jest firma Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461905, adres siedziby: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, nr NIP 586-22-82-602, zwaną dalej “Wydawcą”, reprezentowaną przez Jana Trzcińskiego – Prezesa Zarządu

Pojęcia

Portal PKZP (Portal)- jest udostępniany przez Wydawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Portalu prowadzonej pod adresem http://www.pkzp.com.pl, portal wiedzy, który dostarcza Użytkownikowi informacji na temat PKZP. Właścicielem portalu pkzp.com.pl jest Wydawca.

Usługa – dostęp do Portalu i wszelkich jego Materiałów.

Forum - wirtualna przestrzeń na Portalu PKZP przeznaczona dla Użytkownika zalogowanego do publikacji własnych wypowiedzi/ stwierdzeń.

Regulamin - niniejszy regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usługi.

Usługa - czynność lub czynności świadczone przez Wydawcę na rzecz Użytkownika.

Użytkownik zarejestrowany(zalogowany) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, dokonała rejestracji swoich danych i ma pełny dostęp do zasobów oraz może korzystać z forum,

Użytkownik niezarejestrowany(niezalogowany) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, nie dokonała rejestracji swoich danych i ma ograniczony dostęp do zasobów oraz nie może korzystać z forum,

Użytkownik – oznacza zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego

Wydawca - Casco Sp. z o.o.a z siedzibą w Gdyni.

Materiały - zasoby Portalu PKZP tj.: wszelkie treści umieszczone na Portalu, algorytmy, zbiory danych i informacji, schematy, znaki, symbole, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i/lub udostępnione przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu PKZP.

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

Prawo autorskie - ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Wydawca udostępnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Forum, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy na tematy związane z Pracowniczymi Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Zasady i reguły korzystania z forum http://www.pkzp.com.pl/forum/

1. Korzystanie z forum jest dostępne jedynie dla zalogowanych Użytkowników i jest nieodpłatne.
2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoją wypowiedź umieszczaną na Forum. Wypowiedź taka musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się publikowania na Forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe.
3. Wydawca nie udostępnia informacji odnośnie danych użytkowników podmiotom trzecim. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celach administracyjnych.
4. Administratorem danych osobowych jest Casco sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Niepodległości 96/98, 81-451 Gdynia. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika, w celu uczestnictwa w Forum internetowym http://www.pkzp.com.pl. Każdemu Użytkownikowi Forum internetowego, który poda swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Wszystkie dane są dostępne tylko dla administratorów serwisu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na naszym Forum.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia, zablokowania, modyfikowania wypowiedzi na Forum – z zaznaczeniem nie naruszenia niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik jest zobowiązany do pisania zgodnie z założeniami tematycznymi działu, dokładnie precyzować wiadomości – tak aby umożliwiały zidentyfikowanie problemu, oraz nie pisania tego samego w różnych działach.
8. Użytkownik nie może zamieszczać na forum materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.
9. Użytkownik nie może zamieszczać na forum reklam - nie wolno reklamować stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów. Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są wyświetlane reklamy. Osoby zainteresowane reklamą na pkzp.com.pl są proszone o kontakt z Wydawcą pod adresem e-mail biuro@casco.pl.
10. Forum nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Posty zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika, który je zamieścił. Jeśli uważasz, że dana informacja jest warta polecenia należy zgłosić to do Wydawcy na adres e-mail biuro@casco.pl
11. Zabronione jest umieszczanie odnośników do firm produkujących oprogramowanie do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
12. Użytkownik przed założeniem wątku powinien sprawdzić, czy podobna dyskusja nie byłą już prowadzona na forum.
13. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska lub służące wyłącznie nabijaniu postów, będą zamykane, a w wybranych przypadkach usuwane.
14. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy ponoszący odpowiedzialność będą łącznie z ich postami usuwani z Forum.
15. Użytkownik nie może używać animowanych awatarów (obrazków pod loginem), a także animowanych obrazków w podpisach.
16. Wydawca nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez Użytkowników. Nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi.
17. Do Wydawcy należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Forum na adres e-mail: biuro@casco.pl.
18. Wydawca ma prawo uniemożliwić korzystanie z Forum (czasowo, częściowo lub całkowicie) Użytkownikom, którzy naruszają Regulamin.
19. Decyzje wydawcy są wiążące i ostateczne.
20. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Logując się do forum Użytkownik jednocześnie akceptuje regulamin i politykę prywatności dostępną na https://pkzp.com.pl/polityka-prywatnosci

Życzmy miłego korzystania z forum pkzp.com.pl
Zablokowany