Organami PKZP, zgodnie z art. 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502), są: walne zgromadzenie członków/delegatów, zarząd oraz komisja rewizyjna.

Organy kasy można podzielić na stanowiące, wykonawcze, nadzorczo-kontrolne. Do organów stanowiących należy zaliczyć walne zgromadzenie członków lub delegatów. Organem wykonawczym jest zarząd,  a nadzorczo-kontrolnym – komisja rewizyjna. Taka struktura organów PKZP ma na celu zabezpieczenie kasy przed niegospodarnością lub wszelkimi działaniami niezgodnymi z przepisami prawa. Należy pamiętać, że członkowie organów PKZP wykonują swoje obowiązki społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 14.1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PKZP uchwały organów PKZP zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ