Aktualności z bloga

 • Wakacyjny Prezent od Casco !!!

  Tylko do 31 sierpnia 2016 roku każdy, nowy Klient, który  zakupi oprogramowanie do prowadzenia PKZP firmy Casco otrzyma książkę pt.: Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa Pana Krzysztofa Korocińskiego za symboliczną złotówkę. Książką...

  WIĘCEJ

 • Najczęstsze pytania na szkoleniach

  Czerwiec 2016 1.       Czy komornik może zająć wkłady członkowskie członka PKZP ? Wkłady członkowskie są przechowywane (księgowane) na imiennym rachunku członka PKZP i stanowią jego własność, a w przypadku rezygnacji z przynależności do PKZP...

  WIĘCEJ

 • Ochrona wynagrodzenia za pracę 2016 rok

  Wynagrodzenia wolne od potrąceń (2016) Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. 14.09.2015 Poz. 1385) od 1 stycznia 2016 r. minimalne...

  WIĘCEJ

 • Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z PKZP

  Pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502) oraz postanowień statutowych zorientowane są w swojej działalności na świadczenie pomocy finansowej...

  WIĘCEJ

Zobacz pozostałe...

Szkolenia

 • Podsumowanie realizacji szkoleń

  Zakończyliśmy realizację szkoleń  pt.:  Prawne aspekty funkcjonowania oraz ochrona danych osobowych w Pracowniczych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. W szkoleniach uczestniczyli członkowie zarządu PKZP,...

  WIĘCEJ

Oprogramowanie do obsługi PKZP

 • Polecane oprogramowanie do obsługi PKZP

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o. dedykowanym do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Oprogramowanie świetnie spisuje się w obsłudze zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i w kasach międzyzakładowych. Jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy. Więcej informacji...

Witamy na naszej stronie