Komisja rewizyjna jest niezależnym organem kontrolującym działalność finansową kasy, w praktyce oznacza to że Komisja ta nie podlega zarządowi. Członkowie komisji wybierani są podobnie jak zarząd w drodze głosowania na czteroletnią kadencję. Komisja powinna składać się z 3 członków, a na pierwszym posiedzeniu wybierany jest przewodniczący i sekretarz.

Oprócz funkcji kontrolnej komisja ma również głos doradczy i w związku z tym przewodniczący komisji lub delegowany przez niego członek komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu.

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

  • ochrona mienia PKZP,
  • kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,
  • czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,
  • czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół, a na walnym zgromadzaniu członków  składa sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.

Komisja posiada dodatkowe uprawnienie do zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków i złożenia wniosku o odwołanie zarządu, sytuacja taka może mieć miejsce  jeżeli zostanie stwierdzone, że zarząd PKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ