Na co zwrócić uwagę zakładając konto bankowe dla PKZP, jakie pojawiają się trudności, jaki bank wybrać ?

Podstawy prawne PKZP

Podstawą prawną działania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych jest Ustawa o związkach zawodowych ora Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku o „Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy”.

Wspomniane rozporządzenie w paragrafie 33 mówi:

 1. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunkach bankowych.
 2. Rachunki bankowe PKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.
 3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd.

W celu otwarcia rachunku bankowego dla PKZP zarząd Kasy (lub osoba upoważniona przez zarząd do otwarcia rachunku bankowego) udaje się do wybranego banku mając ze sobą Zatwierdzony Status oraz Uchwałę Walnego Zabrania Członków Kasy, która potwierdza wybór Zarządu (jeżeli rachunek otwiera jedna osoba z zarządu, to powinna mieć z sobą upoważnienie, do reprezentowania Kasy w stosunku do banku, od pozostałych członków zarządu).

Rachunek bankowy w Kodeksie cywilnym

W banku podpisuje się umowę prowadzenia rachunku bankowego. Umowę tę regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art.725-733), zgodnie z którymi bank (lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Stosunki między bankiem a posiadaczem rachunku bankowego regulują przepisy prawa cywilnego, przepisy bankowe i finansowe. Z punktu widzenia prawa cywilnego – bank w stosunkach z posiadaczem rachunku bankowego występuje jako podmiot stosunków cywilnoprawnych opartych na równości stron, ale od strony przepisów prawa finansowego – może sprawować kontrolę i podejmować jednostronne nieraz akty w dysponowaniu rachunkiem bankowym.

Wybór banku

Niestety nieraz zdarza się, że niektóre banki nie chcą zakładać rachunków dla PKZP, tłumacząc się tym, że Kasa nie ma osobowości prawnej, nie ma obowiązku rejestrowania się ani w KRS, ani w GUS. PKZP nie posiada ani REGONU, ani nr KRS, ani numeru NIP. Dla banku nieraz jest trudnością zarejestrować nowego klienta nie mającego numeru jednoznacznie go określającego. Oczywiście wychodzi tutaj tylko nieznajomość prawa niektórych pracowników banków. Jak najbardziej jest to w interesie banku, aby takie rachunki zakładać Kasom.

Kasa wybierając bank powinna wziąć pod uwagę:

 • łatwą , płynną dostępność wybranych usług bankowych, o które Kasie chodzi,
 • wysokość opłat bankowych (za prowadzenie rachunku, za posiadanie kart bankowych, za wypłatę / wpłatę gotówki w oddziałach banku / w bankomatach / wpłatomatach, za realizację przelewów),
 • wysokość oprocentowania lokat bankowych w okresach, w których zazwyczaj Kasa z nich korzysta.

Warto pamiętać, że PKZP nie musi mieć tylko jednego rachunku bankowego. Może mieć np. 2 rachunki w różnych bankach. Np. pierwszy do bieżącej obsługi Kasy, a drugi do lokat bankowych.

Uzgadniając warunki umowy rachunku bankowego, warto zwrócić uwagę na to, że:

 • rachunek bankowy Kasy jest bardzo korzystny dla banku (w zależności od wielkości Kasy, na rachunku pojawiają się, przynajmniej na jakiś okres, duże sumy),
 • bank mając rachunek bankowy PKZP może zachęcać członków Kasy do zakładania rachunków bankowych (dla ich wygody), właśnie w tym banku,
 • bank może obniżyć koszty prowadzenia rachunku bankowego i/lub opłat za realizację przelewów lub w ogóle z nich zrezygnować patrząc na inne korzyści, które nabędzie wraz z otwarciem rachunku dla Kasy,
 • zawsze istnieje możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat bankowych,
 • jeżeli PKZP prowadzi kasę gotówkową, to czy koszty obrotu gotówkowego związanego z rachunkiem bankowym, nie obciążają PKZP.

Z doświadczenia, które nabyliśmy realizując setki szkoleń (od kilku lat) dla PKZP w całej Polsce, możemy stwierdzić, że:

 • duże banki ( z reguły nie mają specjalnych ofert dla PKZP – chcemy mieć lepsze warunki - trzeba negocjować), wyjątek stanowi oferta  BNP Paribas która ma specjalne warunki  dla jednostek non profit („społeczny lider” - warto powołać się na ten projekt), gdzie dla również i Kas Zapomogowo-Pożyczkowych prowadzą rachunki bez jakichkolwiek opłat,
 • często zdarza się, że lokalne banki spółdzielcze także idąc na rękę Kasom otwierają „bezkosztowe” rachunki bankowe,
 • z innymi bankami (jeżeli dla danej Kasy jest to wygodne) po prostu należy wynegocjować jak najlepsze warunki, przedstawiając atrakcyjność rachunku PKZP dla banku (lokaty, okresowo duże kwoty, na bieżąco określony poziom salda, lokaty, nieraz marketingowy dostęp do członków Kasy, aby np. zaproponować im otwarcie rachunku). „W trudnych” przypadkach negocjacyjnych warto rozmawiać z doradcą bankowym zakładu pracy, lub doradcą bankowym związków zawodowych – one również mają za zadanie działać na rzecz jak najlepszego rozwoju PKZP. Nieraz warto założyć konto bankowe w banku, w którym posiada rachunki Zakład pracy i/lub związki zawodowe (argumenty powyżej), a do przeprowadzenia negocjacji poprosić Główną księgową zakładu pracy, lub przewodniczącego związku zawodowego. Nieraz wygodne jest, aby Kasa miała swój rachunek w banku, który jest bardzo popularny wśród członków Kasy.

Podsumowując !  Zakładając rachunek bankowy (jak i zarządzając Kasą) należy oprzeć się na osobach z zarządu, do którego wybieramy osoby operatywne, z inwencją, z doświadczeniem: organizacyjnym, zarządczym, negocjacyjnym.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ