Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy(Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502) fundusz rezerwowy jest jednym z 3 podstawowych funduszy.

Fundusz rezerwowy powstaje głównie z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP.  Istotne jest, że w przeciwieństwie do wkładów wpłacona kwota wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa.  Kwota wpisowego może być w statucie określona kwotowo albo procentowo, w praktyce częściej wykorzystywana jest druga opcja.

Dodatkowo fundusz rezerwowy budowany jest z:

  • nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich,
  • odsetek od lokat terminowych,
  • odsetek zasądzonych przez sąd,
  • subwencji i darowizn.

Głównym przeznaczeniem funduszu jest pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń.  Dodatkowo z funduszu rezerwowego można robić odpisy na fundusz zapomogowy. 

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ