Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) jak i Komisja Rewizyjna mogą składać się z 3 lub więcej członków. Obsługa księgowa, kasjerska (obsługa gotówkowa PKZP), pomocy prawnej jest prowadzona przez pracownika lub firmę zewnętrzną. Decyduje o tym Zakład pracy, przy którym PKZP funkcjonuje, który do tych prac może skierować swego dotychczasowego pracownika (wpisując mu do jego obowiązków obsługę PKZP), może zatrudnić dodatkową osobę (z odpowiednimi uprawnieniami np. księgową z uprawnieniami do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych) lub też może zlecić to firmie zewnętrznej (np. biuru rachunkowemu).

W organizacji PKZP funkcje wykonawcze nie mogą być łączone z funkcjami menadżerskimi i kontrolnymi zgodnie z rozporządzeniem z 19 grudnia 1992r. Rozporządzenie to w rozdziale 2, paragraf 44 mówi: „Rachunkowość PKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę PKZP. Kasy PKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość PKZP.

W powyższym zapisie chodzi o łączenie stanowiska księgowej lub kasjerki z członkostwem w Zarządzie PKZP i/lub Komisji Rewizyjnej PKZP.

Znaczy to, że księgowa „skierowana” do obsługi księgowej PKZP mimo że może być członkiem PKZP, nie może być wybrana ani do Zarządu ani do Komisji Rewizyjnej.

Łączenie stanowisk wymienionych powyżej jest najczęściej spotykaną nieprawidłowością w PKZP prowadzącą do nadużyć i powstania braków w kasie (na rachunku) PKZP.

Prawodawca to przewidział i zakazuje takich praktyk.

Często się jednak zdarza, że Zarząd PKZP upoważnia pracownika księgowości (księgową lub kasjerkę) do jednoosobowego podpisywania przelewów lub dyspozycji wypłaty w kasie. Czyli nie dochodzi do łączenia stanowisk lecz dochodzi do przekazywania „kompetencji” zarządu.

Rodzi się pytanie, czy takie praktyki są zgodne z prawem ?

Otóż podchodząc do sprawy logicznie – na tzw. „zdrowy rozum” przekazywanie kompetencji (tak jak poprzez wyżej wymienione upoważnienie) nie powinno być zgodne z tekstem zacytowanego rozporządzenia. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w podobnej sprawie jest to zgodnie z prawem, więc księgowa może mieć pełny dostęp do konta (podpisywać przelewy itp.) jeżeli ma upoważnienie zarządu.

Jan Trzciński

Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu zawierają subiektywny punkt widzenia Autora publikacji.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ