Organizacyjne

Nazwa pliku Data
A Microsoft Word file Protokół kontroli kasy 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Protokół kontroli kasy 2013-07-02
A Microsoft Word file Protokół kontroli merytoryczno-finansowej 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Protokół kontroli merytoryczno-finansowej 2013-07-02
A Microsoft Word file Protokół z posiedzenia zarzadu PKZP 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Protokół z posiedzenia zarzadu PKZP 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Przyklad uchwaly walnego zgromadzenia członków 2013-07-02
A Microsoft Word file Przykład uchwały walnego zgromadzenia członków 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Regulamin funduszu zapomogowego 2013-07-02
A Microsoft Word file Regulamin funduszu zapomogowego 2013-07-02
A Microsoft Word file Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP 2013-07-02
A Microsoft Word file Sprawozdanie ZarzÄ…d PKZP 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Sprawozdanie ZarzÄ…d PKZP 2013-07-02
A Microsoft Word file Statut 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Statut 2013-07-02
An Adobe Acrobat file Umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno- prawnej 2013-07-02
A Microsoft Word file Umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno-prawnej 2013-07-02

Członkowskie

Nazwa pliku Data
A Microsoft Word file Deklaracja przystÄ…pienia do PKZP 2019-03-29
An Adobe Acrobat file Deklaracja przystÄ…pienia do PKZP 2019-03-29
A Microsoft Word file Oświadczenie pracownika 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Oświadczenie pracownika 2013-06-20
A Microsoft Word file UMOWA POŻYCZKI 2013-06-20
An Adobe Acrobat file UMOWA POŻYCZKI 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Wniosek o częsciowe przeksięgowanie wkładów 2013-06-20
A Microsoft Word file Wniosek o częściowe przeksięgowanie wkładów 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Wniosek o częściowe wycofanie wkładów 2013-06-20
A Microsoft Word file Wniosek o częściowe wycofanie wkładów 2013-06-20
A Microsoft Word file Wniosek o przyznanie zapomogi 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Wniosek o przyznanie zapomogi 2013-06-20
A Microsoft Word file Wniosek o udzielenie poĹĽyczki 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Wniosek o udzielenie poĹĽyczki 2013-06-20
A Microsoft Word file Wniosek o zawieszenie pobierania wkładów 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Wniosek o zawieszenie pobierania wkładów 2013-06-20
A Microsoft Word file Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki 2013-06-20

Księgowe

Nazwa pliku Data
A Microsoft Word file Karta osoby 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Karta osoby 2013-06-20
A Microsoft Word file Lista potrąceń 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Lista potrąceń 2013-06-20
A Microsoft Word file Plan kont 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Plan kont 2013-06-20
A Microsoft Word file Polecenie księgowania 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Polecenie księgowania 2013-06-20
A Microsoft Word file Potwierdzenie salda 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Potwierdzenie salda 2013-06-20
A Microsoft Word file Sprawozdanie finansowe 2013-06-20
An Adobe Acrobat file Sprawozdanie finansowe 2013-06-20

Załączniki z książki

Nazwa pliku Data
A Microsoft Word file załącznik nr 1 kodeks cywilny 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 1 kodeks cywilny 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 2 - kodeks pracy 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 2 - kodeks pracy 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 3 - ustawa o związkach zawodowych 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 3 - ustawa o związkach zawodowych 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 4 - rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 4 - rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 5 - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 5 - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 6 - rozporządzenie ministra finansów 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 6 - rozporządzenie ministra finansów 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 7 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 7 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 8 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 8 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 9 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 29 maja 1998 r. 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 9 - zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 29 maja 1998 r. 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 10 - przykładowy statut pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 10 - przykładowy statut pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 11 - przykładowy regulamin funduszu zapomogowego pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 11 - przykładowy regulamin funduszu zapomogowego pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 12 - umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 12 - umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 13 - uchwała walnego zebrania członków pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 13 - uchwała walnego zebrania członków pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 14 - protokół z posiedzenia zarządu pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 14 - protokół z posiedzenia zarządu pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 15 - protokół kontroli kasy 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 15 - protokół kontroli kasy 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 20 - karta członka pkzp 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 20 - karta członka pkzp 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 21 lista potrąceń 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 21 lista potrąceń 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 22 - wniosek o udzielenie pożyczki 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 22 - wniosek o udzielenie pożyczki 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 23 - informacja o stanie wkładów i zadłużeń członka 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 23 - informacja o stanie wkładów i zadłużeń członka 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 24 - sprawozdanie finansowo-statystyczne 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 24 - sprawozdanie finansowo-statystyczne 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 25 - uchwała zarządu pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 25 - uchwała zarządu pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 26 - iii czp 2779 - uchwała sądu najwyższego 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 26 - iii czp 2779 - uchwała sądu najwyższego 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 27 - iii czp 7906 - uchwała sądu najwyższego 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 27 - iii czp 7906 - uchwała sądu najwyższego 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 28 - wyrok sądu apelacyjnego w białymstoku 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 28 - wyrok sądu apelacyjnego w białymstoku 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 29 - interpretacja 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 29 - interpretacja 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 30 - interpretacja 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 30 - interpretacja 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 31 - polityka bezpieczeństwa danych osobowych w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 31 - polityka bezpieczeństwa danych osobowych w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 32 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 32 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 33 - rejestr czynności przetwarzania 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 33 - rejestr czynności przetwarzania 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 34 - tabela szacowania ryzyka 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 34 - tabela szacowania ryzyka 2018-10-22
An Adobe Acrobat file załącznik nr 38 - spis zdawczo-odbiorczy 2018-10-22
A Microsoft Word file załącznik nr 38 - spis zdawczo-odbiorczy 2018-10-22

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ