e-KZP– jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia użytkownikom (Zarządowi, Osobom prowadzącym oraz członkom KZP) możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera (z łączem internetowym), eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. 

Dedykowany jest szczególnie dla kas międzyzakładowych lub działających u pracodawców składających się z kilku oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.

System e-KZP zapewnia pełną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wysłania drogą elektroniczną wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi. System jest wzbogacony o automatyczne mechanizmy wykonania: kopii bezpieczeństwa i aktualizacji.

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu e-KZP firmy Casco sp. z o.o. : 

 • globalna dostępność dla osób prowadzących KZP/Zarządu/Członka - dzięki aplikacji internetowej można korzystać z systemu nie tylko przez firmową sieć lokalną, ale z dowolnego komputera na świecie przez 24 godziny na dobę,
 • brak konieczności zakupu sprzętu komputerowego – aplikacja KZP  może zostać zainstalowana na zewnętrznym  serwerze, dzięki temu koszty zostają zredukowane do minimalnego poziomu,
 • brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na lokalnych komputerach – w celu korzystania z aplikacji internetowej wystarczy  uruchomić przeglądarkę internetową,
 • spójne informacje  i dane - użytkownicy aplikacji KZP, w ramach swoich uprawnień, mają dostęp do tych samych informacji  i danych. Rezultaty pracy wszystkich użytkowników widoczne są dla innych automatycznie.


Dla Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

 • bieżący dostęp do informacji z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
 • możliwość kontroli sytuacji finansowej KZP w tym również monitorowanie zadłużeń członków, wysokości zgormadzonych wkładów itp.,
 • skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • proste i szybkie przygotowanie zestawień i raportów wg potrzeb,
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • zarządzanie płynnością finansową KZP oraz bieżąca kontrola płynności KZP,
 • optymalizacja kosztów działalności KZP.


Dla Osoby prowadzącej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową:

 • dostęp do informacji z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
 • możliwość pobrania danych osobowych z systemu Płatnik,
 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
 • automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
 • korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski,
 • wzrost wydajności pracy poprzez eliminację zbędnej biurokracji i wprowadzenie dokumentów elektronicznych oraz automatyzację procesów,
 • łatwy dostęp do danych w tym również proste wyszukiwanie aktualnie potrzebnych informacji w systemie,
 • szybki dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o stanie finansowym KZP,
 • przejrzystość procesów i operacji zachodzących w KZP,
 • ułatwiona korespondencja z członkiem KZP.


Dla Członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

 • dostęp do systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
 • intuicyjna obsługa systemu , przyjazny interface Użytkownika i ergonomia zastosowanych rozwiązań,
 • szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat KZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
 • możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu,
 • dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w KZP.

Więcej o e-KZP 

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ