Aktualności z bloga

 • Praca

  W związku z dynamicznym rozwojem szukamy pracowników do naszej firmy. Jeżeli szukasz pracy i chcesz pracować w firmie o stabilnej pozycji na rynku to zapraszamy do nas - szczegóły oferty:...

  WIĘCEJ

 • Obowiązki pracodawcy względem KZP

    Pracodawca  zobowiązany jest zgodnie z art. 6  ust.1 Ustawy, udzielać KZP pomocy organizacyjno-prawnej i finansowo-księgowej na warunkach określonych w umowie (art.6 ust. 2) ustalającej szczegółowe zadania obydwu układających się stron....

  WIĘCEJ

 • Zysk kasy zapomogowo-pożyczkowej – błogosławieństwo czy przekleństwo Zarządu KZP?

                  W jaki sposób prowadzić gospodarkę finansową w KZP aby Kasa wypracowała zysk? Jakie mechanizmy rynkowe można wykorzystać, w celu budowania funduszy KZP? Czy zysk jest głównym motorem napędowym i celem funkcjonowania Kasy? Czy i jak...

  WIĘCEJ

 • Oferta dostosowania KZP do nowej ustawy

  OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ WDROŻENIA ZMIAN PRAWNYCH W KASACH ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska oferuje pomoc prawną we wdrożeniu koniecznych zmian w dokumentach kas zapomogowo-pożyczkowych w celu...

  WIĘCEJ

 • Zwoływanie walnego zebrania członków KZP, ważność uchwał, przerwy w obradach - Opinia prawna

  I. Przedmiot opinii. Niniejsza opinia dotyczy kwestii prawidłowości zwołania walnego zebrania członków kasyzapomogowo - pożyczkowej oraz ważności uchwał podjętych na tym zebraniu, możliwościzwołania walnego zebrania delegatów oraz...

  WIĘCEJ

 • Zarząd KZP - wg nowej ustawy o KZP

  Zarząd KZP kieruje bieżącą działalnością KZP. Zarząd jest wybierany przez walne zebranie członków lub delegatów, musi składać się z co najmniej 3 członków a jego kadencja trwa 4 lata  (art. 18  ust. 2 Ustawy). Zarząd jest organizatorem...

  WIĘCEJ

Zobacz pozostałe...

Szkolenia

 • Nowa edycja szkoleń stacjonarnych 2022 już ruszyła !!! Zapraszamy do udziału !!!

  Zapraszamy na szkolenie pt.: "Nowa Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych" Z ogromną przyjemnością informujemy o nowym harmonogramie szkoleń związanych z tematyką Pracowniczych Kas...

  WIĘCEJ

Oprogramowanie do obsługi PKZP

 • Polecane oprogramowanie do obsługi PKZP

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o. dedykowanym do obsługi Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Oprogramowanie świetnie spisuje się w obsłudze zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i w kasach międzyzakładowych. Jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy. Więcej informacji...

Witamy na naszej stronie