Program Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o. dedykowany jest do obsługi Kas Zapomogowo-Pożyczkowych działających zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i do kas międzyzakładowych.

System jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy.

Funkcjonalność systemu:

 • pełna ewidencja: danych osobowych członków przynależących do KZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia, poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • elektroniczna rejestracja dokumentów, tj.: wnioski o udzielenie pożyczek, zgodę na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia itp.,
 • kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość rat lub wysokość rat,
 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
 • automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu,
 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • możliwość: spłaty pożyczek z posiadanych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi np. w związku z trudną sytuacją życiową,
 • zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych,
 • pełna historia działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
 • możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb, zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg. dokumentów jaki i tych wymaganych ustawą o rachunkowości.

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o.

Dla Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków, itp.,
 • łatwe i szybkie przygotowanie zestawień i raportów,
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy.

Dla Osoby prowadzącej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową

 • możliwość pobrania danych osobowych z systemu Płatnik,
 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
 • automatyczna weryfikacja poręczających w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
 • korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski.

Dla Członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
 • możliwość przejrzenia historii swoich wpłat, wypłat wkładów, zaciągniętych pożyczek, dokonanych spłat rat jak i harmonogramu przyszłych, żyrowanych pożyczek,
 • aktualny dostęp do informacji związanych z członkostwem w KZP.

Więcej o systemie: https://casco.pl/cennik/

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ