W ten właśnie sposób odpowiedziałaby zapewne  znaczna część młodych ludzi na pytanie: czy wiesz czym zajmuje się PKZP? I trudno się tej niewiedzy dziwić, bo Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP) to raczej relikt przeszłości, najczęściej kojarzony z czasami PRL-u, co nie do końca jest prawdą, bo historia tej instytucji sięga odległych lat powojennych. Dziś najstarsza kasa zapomogowa w Polsce ma przeszło 60 lat i najczęściej mamy z nimi do czynienia w "starszych" zakładach pracy, co nie oznacza, że "młode" i prężnie działające firmy sektora prywatnego nie mogą z dobrodziejstwa PKZP korzystać.

Wracając jednak do pytania o działalność przedmiotową PKZP w najprostszych słowach należałoby odpowiedzieć, że główną ideą tworzenia kas było i jest udzielanie koleżeńskiej pomocy finansowej. Jak wszyscy wiemy pomoc koleżeńska to zwyczaj piękny i pożyteczny, ale jak dołożymy do tego przymiotnik określający jej charakter (finansowa), to okaże się, że takie wsparcie we współczesnym świecie dla wielu z nas to po prostu konieczność. Niekiedy pożyczka z pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej to jedyna możliwość uzyskania potrzebnych środków finansowych, nieobciążonych dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków kasy są tylko i wyłącznie jej członkowie, którymi mogą zostać byli oraz obecni pracownicy zakładu. Co ważne przynależność do kasy zapomogowo – pożyczkowej nie wymaga jednocześnie przynależności do związków zawodowych. Nie ma w ogóle konieczności by związek zawodowy w zakładzie pracy funkcjonował. Warto wiedzieć, że kasy zapomogowo pożyczkowe mogą być tworzone w przedsiębiorstwach, w których co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do kasy, co oznacza, że taką formę samopomocy finansowej można utworzyć także w prywatnych firmach, a nie tylko w sektorze publicznym, z którym działalność kas jest głównie kojarzona. Inicjatywa utworzenia pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej należy zatem tylko i wyłącznie do pracowników. Nie może im w tym przeszkadzać ani pracodawca, ani organizacje związkowe działające na terenie zakładu pracy. Konstrukcja prawna PKZP zakłada, że głównym rodzajem pozyskiwanych środków finansowych są składki (wkłady) członkowskie, a źródłem uzupełniającym mogą być dobrowolne wpłaty członków oraz darowizny ze strony osób i podmiotów zewnętrznych.

Działalności PKZP nie należy mylić z zasadami funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym (ZFŚS), który tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, obciążającego koszty działalności przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie kasy zapomogowo pożyczkowej nie wymaga takiego działania od pracodawcy, aczkolwiek zgodnie z obowiązującymi przepisami jest on zobowiązany do udzielania wszelkiej pomocy o charakterze organizacyjno – prawnym oraz finansowo – księgowym. Niemniej jednak wydatki ponoszone przez pracodawców na rzecz PKZP w ramach świadczenia ww. pomocy stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle prawa podatkowego, co może stanowić argument w trakcie rozmowy między pracodawcą a pracownikami, chcącymi zainicjować działalność kasy w przedsiębiorstwie.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że celem kasy zapomogowo pożyczkowej jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek krótko i długoterminowych oraz zapomóg w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Kasy nie czerpią zysku ze swej działalności. Wkłady członkowskie podlegają zwrotowi z chwilą ustania członkostwa w PKZP lub likwidacji kasy, a wszelkie dodatkowe dochody uzyskiwane w toku działalności kasy przeznaczane są na pokrycie ewentualnych strat z działalności pożyczkowej oraz na zapomogi.

Dlaczego więc w "młodych" zakładach pracy, mimo przejrzystych zasad funkcjonowania, nikt nie myśli o założeniu PKZP ? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze brakuje powszechnej wiedzy na temat tworzenia i działania PKZP. Utarło się przeświadczenie, że taka Kasa może funkcjonować tylko w budżetówce lub zakładach pracy, zatrudniających kilkuset pracowników, co jest nieprawdą. Po drugie w obecnych czasach każdy chciałby na czymś "zarobić", a niestety takiej możliwości nie oferują Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe, które z natury są "darmowe". Pełnienie funkcji członka zarządu lub komisji rewizyjnej ma charakter społeczny, co nie wszystkim odpowiada, a szkoda, bo pomocy z koleżeńskiej kasy możemy niekiedy naprawdę potrzebować. Dlatego warto o tym pamiętać tworząc PKZP w swoim zakładzie pracy lub się do niej po prostu zapisując.

Komentarze  

#2 Jachu 2020-06-15 17:42
Cytuję Maria:
Jestem emerytowaną nauczycielką. Dnia 10.06.2020 r. złożyłam wniosek o pożyczkę. Poręczycielami były dwie koleżanki - członkinie kasy. Jedna z nich we wrześniu odchodzi do innej szkoły. Dzisiaj dostałam czysty druk do wypełnienia od nowa. Starego wniosku mi nie zwrócono. Przewodnicząca zarządu powiedziała, że poręczycielem nie może być osoba, która odchodzi z pracy. Czy to prawda?


Jeżeli statut Państwa Kasy wyklucza możliwość żyrowania przez osoby z zewnątrz, to "Przewodnicząca" ma rację.
Cytować
#1 Maria 2020-06-15 16:58
Jestem emerytowaną nauczycielką. Dnia 10.06.2020 r. złożyłam wniosek o pożyczkę. Poręczycielami były dwie koleżanki - członkinie kasy. Jedna z nich we wrześniu odchodzi do innej szkoły. Dzisiaj dostałam czysty druk do wypełnienia od nowa. Starego wniosku mi nie zwrócono. Przewodnicząca zarządu powiedziała, że poręczycielem nie może być osoba, która odchodzi z pracy. Czy to prawda?
Cytować

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ