Pracownik zapisując się do Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej, której wysokość ustalana jest w zależności od kasy w formie % np. 1% wynagrodzenia miesięcznego netto pracownika, który chce stać się członkiem kasy, lub w stałej kwocie np. 20,00 złotych. Wpisowe ma charakter bezzwrotny, co oznacza, że w przypadku rezygnacji z członkostwa opłata ta nie będzie wpłacającemu zwracana.

Przynależność do PKZP wiąże się z obowiązkiem wnoszenia comiesięcznych wkładów członkowskich. Ich wysokość wynika wprost ze statusu kasy, w którym mogą być one zdefiniowane % lub kwotowo. Można się spotkać z następującymi sformułowaniami:

  • miesięczne wkłady członkowskie wynoszą 35,00 zł. Członkowie PKZP na własne życzenie mogą wnosić wyższe wkłady, lecz nie mogą one przekroczyć kwoty 100,00 zł lub
  • członkowie PKZP wpłacają składkę miesięczną w wysokości nie mniejszej niż 3% wynagrodzenia netto.

Wkłady księgowane są na indywidualnym koncie każdego członka i stanowią jego własność. W momencie skreślenia z ewidencji członków czy to na życzenie samego pracownika, czy to na skutek uchwały zarządu kasy, podlegają one zwrotowi. Miesięczne wkłady są potrącane przez zakład pracy z wynagrodzenia pracownika i przekazywane na konto kasy. Stanowią one nieoprocentowany kapitał oszczędnościowy każdego członka.

Posiadanie wkładu uprawnia lecz nie zobowiązuje każdego członka do korzystania z nieoprocentowanych pożyczek, których spłata jest rozkładana w czasie. Wysokość pożyczki i termin jej zwrotu wynika przede wszystkim z możliwości finansowych kasy oraz z jej statutu, gdzie można się spotkać z następującym zapisami:

  • wysokość udzielanych pożyczek ratalnych nie może przekroczyć sumy czterokrotnych pełnych wkładów członkowskich, lecz nie więcej jak 5.000,00 zł. Pożyczek ratalnych udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (12 rat).

Rata zadłużenia, o ile kwota wynagrodzenia na to pozwala, jest automatycznie potrącana przez zakład pracy z wynagrodzenia pracownika i przekazywana na konto kasy. W związku z czym pracownik nie jest zmuszony do samodzielnego dbania o terminowość regulowania zobowiązania.

Przykład: Pracownik z miesięcznym wynagrodzeniem netto w wysokości 2.500,00 złotych, z tytułu członkostwa w kasie co miesiąc wpłaca obowiązkową składkę w wysokości 3%. Dodatkowo zaciągnął on pożyczkę w PKZP w wysokości 3.000,00 złotych, która spłacana będzie przez okres kolejnych 24 miesięcy. Jak będzie się kształtowało wynagrodzenie pracownika, pozostawione do jego dyspozycji, po odliczeniu potrąceń dobrowolnych ?

1. Wynagrodzenie netto: 2.500,00 zł

2. Potrącenia dobrowolne:

a) Składka członkowska: 3% x 2.500,00 zł = 75,00 zł

b) Rata pożyczki: 3.000,00 zł / 24 m-ce = 125,00 zł

c) Łączna kwota potrąceń dobrowolnych: 200,00 zł

3.Wynagrodzenie do wypłaty: 2.500,00 - 75,00 zł - 125,00 zł = 2.300,00 zł

Komentarze  

#1 Maci3j 2018-08-22 14:11
Pracuje od dwóch miesięcy, czy mogę starać się o pożyczkę?
Cytować

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ