Aktualności z bloga

 • Konsekwencje śmierci członka KZP

  Osoba wykonująca pracę zarobkową u danego pracodawcy, u którego funkcjonuje kasa zapomogowo-pożyczkowa może złożyć stosowną deklarację i zostać członkiem tejże KZP. Ustawa o KZP w Art. 12. prócz wskazania zasadniczych i konkretnych praw...

  WIĘCEJ

 • Jak poprawnie zwołać walne zebranie

  „No przecież robimy tak od zawsze i nikt nie narzeka…” często daje się słyszeć podczas rozmów z osobami kierującymi kasą zapytanymi o niedochowywanie formalności podczas zwoływania zebrań. Ale czynność zwołania zebrania zarządu, komisji...

  WIĘCEJ

 • Inne fundusze KZP

  W jednym z poprzednich artykułów zaprezentowane zostały środki finansowe kzp jako wypadkowa ustawowych funduszy: oszczędnościowo-pożyczkowego, rezerwowego czy zapomogowego. Walne zebranie może pochylić się nad powołaniem do istnienia...

  WIĘCEJ

 • Fundusze KZP

  Jednym z najważniejszych elementów właściwego funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej jest odpowiednia gospodarka finansowa. Środki finansowe jakimi dysponuje kzp, w zależności od ilości członków tworzących daną kasę, potrafią być...

  WIĘCEJ

 • Arkusze kalkulacyjne nie mogą być stosowane w rachunkowości KZP

  Choć dla wielu osób prowadzenie czy rozliczanie zrzeszenia działającego w formie KZP lub  MKZP wydaje się proste, a przy użyciu „zeszyciku” i „arkusza kalkulacyjnego w Excelu, OpenOffice-ie czy GoogleSheets” wręcz banalne niestety może...

  WIĘCEJ

 • Brak komisji rewizyjnej KZP - część 2

  Przegląd czynności i dokumentów związanych z komisją rewizyjną KZP:zgoda członka KZP na kandydowanie do komisji rewizyjnej, zawierająca oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze osób skazanych za...

  WIĘCEJ

Zobacz pozostałe...

Szkolenia

 • Nowa edycja szkoleń stacjonarnych 2022 już ruszyła !!! Zapraszamy do udziału !!!

  Zapraszamy na szkolenie pt.: "Nowa Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych" Z ogromną przyjemnością informujemy o nowym harmonogramie szkoleń związanych z tematyką Pracowniczych Kas...

  WIĘCEJ

Oprogramowanie do obsługi KZP

 • Polecane oprogramowanie do obsługi KZP

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o. dedykowanym do obsługi Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Oprogramowanie świetnie spisuje się w obsłudze zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i w kasach międzyzakładowych. Jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy. Więcej informacji...

Witamy na naszej stronie